Partido Popular de Foz
pechar fiestra

AVISO LEGAL

Todos os dereitos reservados
Os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos elementos contidos na mesma (imaxes, sons, vídeo, software ou textos) pertencen ó PP de Foz.

Condicións de uso
O usuario poderá visualizar os elementos incluidos na web e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

Poderá realizarse un uso público dos contidos da web sempre que se cumpran as seguintes premisas: 1) que a reprodución dos contidos non persiga lucro algún, nin sexa obxecto de comercialización; 2) que se indique a autoría dos contidos reproducidos e se acompañen dun enlace á web.

Prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos sen autorización
Queda terminantemente prohibida a utilización dos contidos da web con fins comerciais, así como a súa distribución e a súa modificación, alteración ou fragmentación.

Perseguirase calquera utilización indebida dos contidos presentados na web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan en dereito.

Confidencialidade e Protección de Datos
Calquera dato de carácter persoal que o usuario proporcione para a utilización dos servizos e contidos da web estará suxeito ao establecido pola LOPD, Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.